Anmäl dig

Du börjar med att anmäla dig här.

Din ersättning

Du kan välja mellan ett presentkort varannan månad från www.gogift.com, skänka samma summa till Rädda Barnen månadsvis eller två trisslotter varje månad.

Vi skickar en nedladdningslänk till dig

När vi mottagit din anmälan skickar vi en nedladdnigslänk till dig på sms post som du behöver installera genom vår installationsgudier.  

Surfa på som vanligt

Allt du behöver göra är surfa på internet som vanligt så kommer du att få din ersättning löpande varje månad.  

Hantering av data

Datan som du genererar under din tid i panelen hanteras i aggregerad form och sparas helt anonymt, i enlighet med GDPR.

Vad kan du förvänta dig

Panelen är passiv och kommer endast att kontakta dig vid nya uppdateringar.